παιδιά

παιδιά

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και για τους μικρούς ενοίκους του ξενοδοχείου. Η παιδαγωγική και γενικότερη κατάρτιση των ανθρώπων του «Ζαγορίου Φιλοξενία» αποτελούν την καλύτερη εγγύηση. Άφοβα μπορούν οι νέοι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους στην επαγγελματική φροντίδα του προσωπικού του ξενοδοχείου, στην περίπτωση που θελήσουν να απουσιάσουν για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα ή να αναπαυθούν στο κατάλυμά τους.